Комісії Соціологічної асоціації України  

I
Контрольно-ревізійна комісія САУ
 
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Відомості
Місце праці
1 Голова комісії Подшивалкіна Валентина Іванівна д.с.н., проф., зав. кафедри загальної і соціальної психології Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова
2 Заступник голови комісії Коваліско Наталія Володимирівна к.с.н., доц. кафедри соціології Львівський національний університет імені Івана Франка
3 Члени комісії: Ніколаєвська Алла Михайлівна к.с.н., доцент кафедри соціології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
4   Панькова Оксана Володимирівна к.с.н., старший науковий співробітник сектору проблем економічної соціології Інститут економіки промисловості НАН України
5   Яковенко Юрій Іванович д.с.н., завідувач кафедри галузевої соціології, професор Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
II
Комісія з професійної етики соціолога САУ
 
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Відомості
Місце праці
1 Голова комісії Головаха Євген Іванович д.ф.н., професор, завідувач відділом методології та методів соціології, заступник директора Інституту соціології НАН України Інститут соціології НАН України
2 Заступник голови комісії Герасіна Людмила Миколаївна д.с.н., професор кафедри соціології і політології Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
3 Члени комісії: Лобанова Алла Степанівна д.с.н., зав. кафедри соціології та економіки Криворізький державний педагогічний університет
4   Полторак Володимир Абрамович д.с.н., завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля
5   Цимбалюк Наталія Миколаївна д.с.н., професор кафедри загальної соціології Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка
6   Яковенко Андрій В'ячеславович к.с.н., доцент кафедри соціології Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації