Правління   

Бакіров Віль Савбанович Академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Президент Соціологічної асоціації України
Балакірєва Ольга Миколаївна К.с.н., завідувачка відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», голова Правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Відповідальна за видавничу діяльність САУ; підвищення кваліфікації соціологів
Ворона Валерій Михайлович Академік НАН України, директор Інституту соціології НАН України. Відповідальний за співробітництво з академічними установами, проведення конференцій, семінарів тощо.
Горбачик Андрій Петрович К.ф-м.н., декан факультету соціології Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Відповідальний за роботу САУ із вдосконалення нормативно-правової бази, методологічне та методичне забезпечення соціологічної освіти.
Городяненко Віктор Георгійович Д. іст. н., профессор кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Відповідальний за інформаційне забезпечення роботи членів САУ.
Гугнін Едуард Анатолійович К.с.н., доцент кафедри соціології Запорізького національного університету Відповідальний за роботу САУ зі створення банку даних соціологічної інформації, отриманої вітчизняними науковцями
Дейнеко Олександра Олександрівна К.с.н., ст. викладач кафедри соціології Харківського національного університет імені В.Н. Каразіна Відповідальна за роботу молодіжної секції САУ.
Євтух Володимир Борисович Член-кореспондент НАН України, д.іст. наук, професор Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Відповідальний за зв'язки САУ з міжнародними організаціями; за розробку проекту святкування Дня соціолога України; проведення конкурсу на кращу монографію та кращий підручник з соціології.
Куртсеїтов Рефік Джаферович К.с.н., доцент, декан історичного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету Відповідальний за роботу із залучення до САУ нових членів; за розробку проекту святкування Дня соціолога України.
Куценко Ольга Дмитрівна Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Віце-президент з організації і координації міжнародної діяльності САУ.
Ляпіна Людмила Анатоліївна К.п.н., доцент, декан факультету соціології Чорноморського державного університету імені Петра Могили Відповідальна за роботу САУ із створення банку даних соціологічної інформації, отриманої вітчизняними науковцями.
Мазурик Олег Володимирович Д.с.н., доцент кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка Відповідальний за організацію соціологічної освіти та просвіти управлінських кадрів; за зв'язки з маркетинговими службами та організаціями.
Михайльова Катерина Геннадіївна Д.с.н., профессор кафедри соціології, проректор з науково-дослідної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» Відповідальна за представлення САУ у медійному просторі.
Нагорний Борис Григорович Д.с.н., професор Східноукраїнського університету імені В. Даля Відповідальний за проведення конкурсу на кращу монографію та кращий підручник з соціології.
Паніотто Володимир Ілліч Д.ф.н., професор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Відповідальний за акредитацію соціологічних центрів та установ.
Романенко Світлана Володимирівна К.с.н., доцент кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Відповідальна за медіазв'язки САУ, проведення Інтернет-конференцій з питань розвитку соціологічної науки і освіти та різноманітних проблем життєдіяльності САУ.
Рущенко Ігор Петрович Д.с.н., профессор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету внутрішніх справ Відповідальний за проведення конференцій з проблем девіантної поведінки, за проведення конкурсу на кращу монографію та кращий підручник з соціології.
Сокурянська Людмила Георгіївна Д.с.н., професор, завідувач кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, голова Харківського відділення САУ Віце-президент з питань організаційної та фінансової роботи САУ; відповідальна за зв'язок з регіональними відділеннями САУ; проведення Шкіл молодого соціолога.
Хижняк Лариса Михайлівна Д.с.н., професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Відповідальна за співробітництво САУ з освітніми установами; координацію роботи з проведення конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології.
Хобта Світлана Вікторівна К.с.н., доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Відповідальна за роботу САУ із створення банку даних соціологічної інформації, отриманої вітчизняними науковцями.
Ходус Олена Володимирівна К.с.н., доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Відповідальна за акредитацію соціологічних центрів та установ.
Черниш Наталія Йосипівна Д.с.н., професор, зав. кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка Віце-президент з організації і координації діяльності дослідницьких комітетів САУ; відповідальна за розробку проекту святкування Дня соціолога України.
Щудло Світлана Андріївна Д.с.н., професор, завідувач кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Відповідальна за роботу з молодими соціологами (проведення конференцій, конкурсів молодих науковців тощо).


Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації