Довідка про асоціацію   

Соціологічна асоціація України – всеукраїнська громадська організація, що об`єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що працюють у сфері соціології. Раніше, у 1968-1990 роках, асоціація функціонувала як українське відділення Радянської соціологічної асоціації. У теперішньому статусі конституйована на установчому з`їзді в 1990 р. З 1993 р. входить як колективний член у Міжнародну соціологічну асоціацію.

VI з`їзд українських соціологів (квітень 2007 р.) вніс зміни до Статуту Асоціації, вибрав її правління. Членами правління САУ обрані канд.. соціол. наук О.М. Балакірєва (м. Київ), д-р економ. наук В.М. Ворона (м. Київ), д-р істор. наук В.Г. Городяненко (м. Дніпропетровськ), д-р істор наук В.Б. Євтух (м. Київ), канд. соціол. наук В.К. Коробов (м. Херсон), д-р соціол. наук О.Д, Куценко (м. Харків), канд. соціол. наук О.В. Мазурик (м. Донецьк), д-р соціол. наук Б.Г. Нагорний (м. Луганськ), д-р філос. наук В.І. Паніотто (м. Київ), канд. соціол. наук О.А. Панков (м. Одеса), д-р соціол. наук Ю.Ф. Пачковський (м. Львів), канд. соціол. наук С.В. Романенко (м. Одеса), д-р соціол. наук І.П. Рущенко (м. Харків), канд. філос. наук Л.Г. Сокурянська (м. Харків), д-р соціол. наук Л.М. Хижняк (м. Харків), д-р соціол. наук Ю.О. Чернецький (м. Харків), д-р соціол. наук Н.Й. Черниш (м. Львів), д-р соціол. наук Ю.І. Яковенко (м. Киїів). Президентом САУ обраний доктор соціологічних наук, професор В.С. Бакіров.

Метою Асоціації є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних розробок, захист законних інтересів соціологів України – членів Асоціації, підвищенню їми фахового рівня і кваліфікації. Форми роботи: організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, публікація теоретичних робіт, експертиза соціологічних проектів, навчальних програм посібників, обмін соціологічною інформацією, координація роботи територіальних відділень. Асоціація має відділення в більшості областей України. Відділення мають державну реєстрацію і є основою САУ.

Діяльність Асоціації має організаційну підтримку з боку держави. Про це свідчить Указ Президента України “Про розвиток соціологічної науки в Україні” від 25 квітня 2001 р., № 275/2001.

Вагомими проектами САУ є: організація і проведення міжнародних та республіканських наукових конференцій і видання їхніх матеріалів. Так, 23-24 листопада 2006 року відбулися 12-ті Харківські соціологічні читання – міжнародна наукова конференція, організатором якої виступає соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Харківське відділення Cоціологічної асоціації України, наукові доповіді якої були опубліковані у 2-х томах збірника наукових праць «Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства».

Разом з Українським інститутом соціальних досліджень щорічно проводиться Всеукраїнська школа молодих соціологів. Разом з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна щорічно проводяться Харківські соціологічні читання. Відділення Асоціації діють по своїх планах, їхню діяльність координує Асоціація.

Про нас
 Довідка про асоціацію
Правління
Регіональні відділення
Індивідуальні члени
Почесні члени
Комісії
Молодіжний сектор САУ
Контактна інформація
 
Актуальна інформація
Новини
Конференції, семінари
Гранти
З'їзди
Конгрес САУ
Засідання
Соціологічна література
Український соціологічний журнал
Конкурс на кращу монографію та підручник з соціології
Соціологічна освіта
Комісія з соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України
 
Нормативно-правові документи
Поточна документація
Статут САУ
Кодекс соціолога
Указ Президента України
 
Акредитація
Положення про акредитацію
Акредитовані організації